Przetargi 2017

Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne w wysokości do 7.489.780,00 zł RIG.271.2.2017.BR

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1,2,4,5

Załącznik nr 3 JEDZ wersja edytowalna

Załącznik nr 3 - pdf

Załącznik nr 6 Dokumenty słuzące do oceny zdolności kredytowej

 

Sprostowanie ogłoszenia 10.04.2017r.

Odpowiedzi do SIWZ - 25.04.2017r.

- dokumenty do wyjaśnienia z 25.04.2017r.

Odpowiedzi do SIWZ z 25.04.2017r. - brak strony 5 zmieszczono ponownie całość

Odpowiedzi do SIWZ z 05.05.2017r. 

- http://bip.klecko.pl/biuletyn-informacji-publicznej/finanse-publiczne-budzet/2016.html?pid=3710

- dokumenty do wyjaśnienia 

Zestawienie ofert na podstawie art. 85 - 12.05.2017r.

Oświdczenie dotyczące grupy kapitałowej

Zawiadomienie o wyborze oferty - 14.06.2017r.

Lista wiadomości