Przetargi 2017

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy o specjalistyczne pracownie wraz z budową sali sportowej RIG.271.3.2017.BR

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załacznik nr 7 dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia SIWZ - 13.04.2017r.

Wyjaśnienia SIWZ - 20.04.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 21.04.2017r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 21.04.2017r.

 

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp- 25.04.2017r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - druk - 25.04.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Lista wiadomości