Przetargi 2017

Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne w wysokości do 700 000,00 zł RIG.271.4.2017.BR

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik do SIWZ - 1-6

Załącznik nr 7 Dokumnety służące do oceny zdolności kredytowej

Wyjaśnienia do SIWZ - 12.05.2017r.

Zestawienie ofet

Zawiadomienie o wyborze oferty- 24.05.2017r.

Lista wiadomości