Przetargi 2017

Termomodernizacja budynku oświatowego przy ul. Gnieźnieńskiej 7a w Kłecku wraz z montażem odnawialnych źródeł energii - etap II RIG.271.7.2017.BR

Ogłoszenie

SIWZ

załączniki nr 1-5 i 7

załącznik nr 6 dokumentacja projektowa

Wyjaśnienia do SIWZ - 31.05.2017 r.

 - przermiary do wyjaśnień - 31.05.2017 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 08.06.2017 r.

Zmiana treści SIWZ- 08.06.2017 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.06.2017 r.

Zestawienie ofert - 14.06.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 21.06.2017 r.

Lista wiadomości