Przetargi 2017

Zintegrowany niskoemisyjny transport w pow. gnieź. - gm. Kłecko – etap II - remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku przy ulicy Ogr

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ od 1-6

Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert - 26.06.2017 r.

Unieważnienie postępowania - 05.07.2017 r.

Lista wiadomości