Przetargi 2017

Przebudowa drogi gminnej nr 283018P Biskupice – Brzozogaj – Dębnica w miejscowości Brzozogaj i Bielawy - RIG.271.11.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik od 1-6 do SIWZ

Załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa 

Modyfiakcaja SIWZ - 29.06.2017 r.

 

Zestawienie ofert - 07.07.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 28.07.2017 r.

Lista wiadomości