Przetargi 2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłecko- RIG.271.12.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załaczniki do SIWZ 1-6

Załacznik nr 7 dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert 14.07.2017 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty - 02.08.2017 r.

Lista wiadomości