Przetargi 2017

Budowa świetlicy wiejskiej w Działyniu - RIG.271.13.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunów Zamówienia

Załaczniki do SIWZ 1-6

Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.07.2017 r.

Lista wiadomości