Przetargi 2017

Przebudowa drogi powiatowej nr 2190P poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Michalcza – droga wojewódzka nr 190. RIG.271.14.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja

Załączniki do SIWZ 1-6

Załącznik nr 7 Dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert 25.07.2017 r.

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

Unieważnienie postępowania 15.09.2017 r.

Lista wiadomości