Przetargi 2017

Wyposażenie pracowni przedmiotowych i specjalistycznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku w ramach projektu "Nowa szansa" RIG.271.16.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja IstotnychWarunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 1 do 11

Zestawienie ofert - 04.08.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postęowania - 04.08.2017 r.

Lista wiadomości