Przetargi 2017

Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kłecko w okresie od 4 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. RIG.271.18.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja IstotnychWarunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 1 do 6

Zestawienie ofert 16.08.2017

Zawiadomienie o wyborze oferty - 31.08.2017 r.

Lista wiadomości