Przetargi 2017

Świadczenie usług transportowych w zakresie transportu uczniów w wieku szkolnym na zajęcia dodatkowe i wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Nowa szansa" RIG.271.20.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja IstotnychWarunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 1 do 5

Zestawienie ofert - 21.11.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 23.11.2017r.

Lista wiadomości