Przetargi 2017

RIG.271.22.2017.BR Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kłecko w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ

Zestawienie ofert 20.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 29.12.2017 r.

Lista wiadomości