Przetargi 2018

RIG.271.8.2018.BR Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

Załączniki nr 1,2,3,4,5,6,8 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert - 14.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 28.06.2018 r.

 

 

Lista wiadomości