Przetargi 2018

RIG.271.9.2018.BR Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap II

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia  

Załączniki nr 1 - 7 do SIWZ

Załacznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Zamiana SIWZ 15.06.2018 r.

Zmiana ogłoszenia 15.06.2018 r.

Zestawienie ofert 22.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 04.07.2018 r.

Lista wiadomości