Przetargi 2018

RIG.271.10.2018.BR Utwardzenie dróg gminnych, gruntowych kruszywem łamanym na terenie Gminy Kłecko w 2018 roku.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.06.2018 r.

Lista wiadomości