Przetargi 2018

RIG.271.11.2018.BR Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Działaniu

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

Załączniki nr 1 - 7 do SIWZ 

Załącznik nr 8 do SIWZ

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o unieważnieiu postępowania 

 

Lista wiadomości