Przetargi 2018

RIG.271.12.2018.BR Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne w wysokości do 3 000 000,00 zł

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-6

Załącznik nr 7  

Wyjaśnienia do SIWz 15.06.2018 r.

Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty 26.06.2018 r.

Lista wiadomości