Przetargi 2018

RIG.271.13.2018.BR Dostawa wyposażenia wraz z montażem do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dębnicy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 

Zmiana SIWZ 26.06.2018 r.

 - nowy załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.06.2018 r.

Zestawienie ofert - 04.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 18.07.2018 r.

Lista wiadomości