Przetargi 2018

RIG.271.14.2018.BR Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Kłecko w miejscowościach Polska Wieś i Świniary

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie ofert - 13.07.2018 r.

Unieważnienie postęowania - 18.07.2018 r. 

Lista wiadomości