Przetargi 2018

RIG.271.15.2018.BR Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Dębnicy

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

Zestawienie ofert - 13.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 20.07.2018 r.

Lista wiadomości