Przetargi 2018

RIG.271.19.2018.BR Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kłecko do placówek oświatowych w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wielkopolskim na okres

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestwienie ofert 20.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 30.08.2018 r.

Lista wiadomości