Przetargi 2018

RIG.271.20.2018.BR Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości do 1 440 000,00 zł

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-6

Załącznik nr 7

Wyjaśnienia treści SIWZ 06.09.2018 r.

Zestawienie ofert 10.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.09.2018 r.

Lista wiadomości