Przetargi 2018

RIG.271.22.2018.BR Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w wysokości do 1 061 340,00 zł

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-6

Załącznik nr 7

Zestawienie ofert 25.09.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 08.10.2018 r.

 

Lista wiadomości