Przetargi 2018

RIG.271.23.2018.BR Świadczenie usług transportowych w zakresie transportu uczniów w wieku szkolnym z zajęć dodatkowych i na wyjazdy edukacyjne w ramach projektu "Nowa szansa"

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamóiwenia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert 03.10.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 05.10.2018 r.

Lista wiadomości