Przetargi 2018

RIG.271.24.2018.BR Dostawa wyposażenia do pracowni przedmiotowych, pracowni specjalistycznych

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ 06.11.2018 r.

Zestawienie ofert 13.11.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 19.11.2018 r.

Unieważnienie postępowania 20.11.2018 r.

Lista wiadomości