Przetargi 2018

RIG.271.26.2018.BR Dowozy i odwozy dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Kłecko do placówek oświatowych w dniach nauki szkolnej w terminach obowiązujących w woj. wielkopolskim na okres

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

Zestawienie ofert 12.12.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 24.12.2018 r.

Lista wiadomości