RIG.271.13.2019.BR Rozbudowa i remont ul. Cmentarnej w Kłecku

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-8 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty