RIG.271.19.2019.BR Transport i odbiór odpadów komunalnych

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 Ustawy PZP

Informacja o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 Ustawy PZP