RIG.271.20.2019 Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w okresie od 01.01. do 31.12.2020 r.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 Ustawy PZP

Informacja o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 67 ust. 13 Ustawy PZP