RIG.271.7.2019.BR Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap III

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załaczniki nr 1-9 do SIWZ

Załacznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania