RIG.271.9.2019.BR termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Kłecku - etap III

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-9 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ - dokumentacja projektowa

Zestawienie ofert na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy

Zawiadomienie o wyborze oferty