RFZ.271.1.2021 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Kłecko

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki nr 1-7 do SWZ

Załącznik nr 8 do SWZ

 

Link do postępowania na http://miniportal.uzp.gov.pl:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fffeac81-4e1c-450b-93af-83d38e75224e

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.04.2021 r.

Zmiana treści SWZ

 

 

Wyjaśnienia treści SWZ

Załącznik nr 1 do wyjaśnień

Załącznik nr 2 do wyjaśnień

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania