Uchwała Nr XXVII/183/09 04.11.2009

Treść uchwały 

Załącznik nr 1

Załąćznik nr 2

Załącznik nr 3