Uchwałą Nr XXVIII/191/09 21.12.2009

Treść uchwały