Uchwała Nr XXVIII/200/09 21.12.2001

Treść uchwały