Zarządzenie Nr 01/2011 z dnia 10 stycznia 2011r.

Zarządzenie Nr 01/2011 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko.