Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 30 marca 2011r.

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kłecko na 2011 rok.