Zawiadomienie o wyborze oferty na: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3 100 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach

Treść zawiadomienia