Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.

Treść zarządzenia