Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 16 września 2011r.

Tekst zarządzenia wraz z załącznikami.