ZGK 271/02/2011 AM - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego do budynków mieszkalnych ZGK Kłecko

Treść zawiadomienia