Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 26 października 2011 r.

Tekst zarządzenia
Załącznik nr 1