RIG.271.03.2013.BR Przebudowa drogi gminnej Charbowo – Świniary Gmina Kłecko km 0+500 do 1+470

 

 Wyjaśnienia, modyfikacja do SIWZ - 16.05.2013r.

 

Zaktualizowany załącznik nr 9 do SIWZ - 10.05.2013r.

Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ -  10.05.2013r.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ