RIG.271.07.2013 Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kłecko na okres od 2.01.2014 do 31.12.2014r

 Odpowiedzi do SIWZ - 11.12.2013r.

- załączniki na 1 i 6 do SIWZ

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 1-8