Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014r.

 

   

           Wybory do Parlamentu Europejskiego - wyniki głosowania w Gminie Kłecko >>>>         

 


Szanowni Wyborcy !

 

   W wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja br. w Gminie Kłecko po raz pierwszy głosowanie odbywać się będzie w/g nowej geografii wyborczej w 6 obwodach głosowania, dlatego prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

 


 

Obwodowe komisje wyborcze:


Informacje  o wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Informacje inne:

UWAGA! wszystkie przystanki autobusowe na terenie Gminy Kłecko są własnością Gminy i dlatego zakazuje się oklejania ich plakatami związanymi z agitacją wyborczą,

 


UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW 

   Spis wyborców zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko, na pisemny wniosek,  w godzinach pracy Urzędu (najpóźniej 19 maja 2014r. - poniedziałek, do godz. 16:00) piętro II pokój 8.


INFORMACJA

   W związku z pytaniami dotyczącymi udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych, wyjaśniamy że, Obwodową komisję wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje spośród wyborców Burmistrz. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby oraz jedną osobę wskazaną przez burmistrza spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Kandydatami na członków obwodowych komisji wyborczych zgłaszanymi przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Zgłoszenia są przyjmowane zgodnie z kalendarzem wyborczym do 2 maja br. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji (6 osób), uzupełnienia jej składu dokonuje Burmistrz spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy.   

  W wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja br. w naszej Gminie po raz pierwszy głosowanie odbywać się będzie w/g nowej geografii wyborczej w 6 obwodach głosowania i przeprowadzone będzie przez 6 obwodowych komisji wyborczych, dlatego tworzona jest tzw. lista rezerwowa wyborców naszej Gminy jako kandydatów do ewentualnego uzupełnienia składów komisji przez Burmistrza. Wobec tego zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych o zgłaszanie się osobiście do 30 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim Gminy Kłecko – sekretariat (I piętro, pok. nr 4) w celu umieszczenia na liście rezerwowej kandydatów. Informacji udzielamy także telefonicznie: nr tel.  61 4270125.