Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2015.SM

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmiowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek na działkach o numerach ewidencyjnych 31/1 i 31/2 w m. Ulanowo, gmina Kłecko.

 

Decyzja o odmiowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach RIG.6220.01.2015.SM