Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Spacerowa i Sosnowa w Kłecku oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Spacerowej i Sosnowej w Kłecku RIG.271.10.2017.BR

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ od 1 - 6

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7

Modyfikacja SIWZ - 21.06.2017r.

Dokumentacja projektowa po aktualizacji - załącznik nr 7 - 21.06.2017r.

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia zamówieniu - 21.06.2017 r.

 

Modyfikacja SIWZ - 29.06.2017r.

Dokumentacja projektowa po aktualizacji - załącznik nr 7 - 29.06.2017r.

Ogłoszenie o zmiania ogłoszenia zamówieniu - 29.06.2017 r.

Zestawienie ofert - 05.07.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.07.2017 r.