Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości

Treść wniosku