Kadra Urzędu Miejskiego


Adam Serwatka
Burmistrz
• (61) 427 01 25 w. 205
burmistrz@klecko.pl

Sekretarz

Anna Tomczak
Skarbnik
• (61) 427 01 25 w. 201
skarbnik@klecko.pl

Referat Finansowo – Księgowy (RFK)

Joanna Wasielewska
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 202
j.wasielewska@klecko.pl

Dorota Anglart
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 215
d.anglart@klecko.pl

Marlena Biront
Podinspektor
• (61) 427 01 25 w. 216
m.biront@klecko.pl

Monika Łabędzka
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 216
m.labedzka@klecko.pl

Anna Sylwestrzak
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 214
a.sylwestrzak@klecko.pl


Referat organizacyjny, promocji, spraw obywatelskich, kultury i sportu (ROP)

Karolina Kiełpińska-Nowak
Kierownik Referatu organizacyjnego, promocji, spraw obywatelskich, kultury i sportu
• (61) 427 01 25 w. 212
• k.kielpinska-nowak@klecko.pl

Ryszarda Wolny
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 307
r.wolny@klecko.pl

Bartosz Borowiak
Podinspektor
• (61) 427 01 25 w. 211
b.borowiak@klecko.pl

Jolanta Harrison
referent
• (61) 427 01 25 w. 203
sekretariat@klecko.pl

Aneta Stajkowska - Górska
podinspektor
• (61) 427 01 25 w. 213
a.stajkowska-gorska@klecko.pl

Aurelia Stroiwąs
referent
• (61) 427 01 25 w. 204
• sekretariat@klecko.pl

Ryszard Wójcik
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 210
r.wojcik@klecko.pl


Referat planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (RPN)

Patrycja Jankowska
Kierownik Referatu planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami
• (61) 427 01 25 w. 304
p.jankowska@klecko.pl

Weronika Jung - Konwińska
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 304
w.jung-konwinska@klecko.pl

Hanna Wiatrowska
Podinspektor
• (61) 427 01 25 w. 304
• h.wiatrowska@klecko.pl

Magdalena Kmiecikowska
Podinspektor
• (61) 427 01 25 w. 304
m.kmiecikowska@klecko.pl


Natalia Śniadecka
Podinspektor
• (61) 427 01 25 w. 304
n.sniadecka@klecko.pl

Referat funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych (RFZ)

Joanna Cieślińska
Kierownik Referatu funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
• (61) 427 01 25 w. 301
j.cieslinska@klecko.pl

Justyna Frąckowiak
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 208
j.frackowiak@klecko.pl
 
Referat infrastruktury i inwestycji (RI)

Krzysztof Jęch
Kierownik Referatu infrastruktury i inwestycji
• (61) 427 01 25 w. 209
k.jech@klecko.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Renata Kaźmierska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
• (61) 427 01 25 w. 308
r.kazmierska@klecko.pl

Ryszarda Wolny
Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
• (61) 427 01 25 w. 308
r.wolny@klecko.pl


Stanowisko ds. ochrony środowiska (SOŚ)

Magdalena Kuśnierkiewicz
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 206
• 504 590 213
m.kusnierkiewicz@klecko.pl

Stanowisko ds. rolnictwa (SR)

Dawid Braciszewski
Inspektor
• (61) 427 01 25 w. 206
• 504 590 213
d.braciszewski@klecko.pl

Obsługa Prawna Urzędu

Kancelaria prawna Leśny i  Wspólnicy s.k.
• (61) 427 01 25 w. 301